Flyers

Flyers és el tercer i darrer nivell, després de Starters i Movers, dins del grup d’anglès més bàsic.

El vocabulari treballat és molt més extens i s’aprofundeix més en temes gramaticals com diferents maneres d’expressar una acció futura i altres temps verbals com el Present Perfect.

Els textos i exercicis de comprensió auditiva van augmenten també de dificultat en comparació amb els nivells anteriors.