Starters

Starters és el primer dels tres nivells dedicats als més petits, en el que començaran a veure estructures bàsiques i vocabulari senzill dividit en diferents temes per tal de fer-ho més entenedor. Es treballen frases negatives, preguntes, suggerències i també temps verbals en present entre d’altres temes.

Es podria dir que aquest nivell constitueix l’inici del procés d’aprenentatge de l’infant i el seu primer contacte amb certes estructures de la llengua anglesa.

Complementem el temari del nivell Starters amb activitats, jocs i exercicis que ajudaran a l’alumne a interioritzar encara més allò que anem treballant a l’aula.