Nivell B1

Segons el Marc Europeu comú de referència per a les llengües, la persona que té aquest nivell pot desenvolupar-se en qualsevol situació quotidiana, així com també expressar desitjos i descriure experiències.

És capaç de fer tot això de manera oral i escrita, de la mateixa manera que té la capacitat d’assimilar textos i converses considerades bàsiques.

La prova de referència d’aquest nivell que presenta Cambridge és el PET

Centre acreditat per Cambridge