CAE (Advanced)

Aquest certificat de nivell avançat s’accepta de manera global com una prova d’alt grau dels aspectes que conformen la llengua anglesa. Tal i com mostra la gràfica, aquest títol oficial valora 4 conceptes bàsics de la llengua anglesa: Comprensió lectora i gramàtica (40% de la nota final), comprensió auditiva (20%), expressió escrita (20%) i expressió oral (20%).

Oferim grups de CAE on treballarem els apartats anteriorment comentats i prepararem als alumnes per tal que puguin presentar-se a l’Advanced amb totes les garanties.

  • Listening
  • Speaking
  • Reading and Use of English
  • Writing

Com ho treballem?

Reading and Use of English

Analitzem i treballem les estructures que l’alumne es trobarà a l’examen. Ho fem amb exercicis reals d’exàmens passats, així com també amb altres activitats de gramàtica que augmentaran l’habilitat de l’alumne davant aquests dos apartats de la prova.

Listening

Treballem amb audios d’exàmens reals i amb altres exercicis d’escolta cada setmana per tal que l’alumne es familiaritzi amb el tipus de preguntes que aprareixeran a l’examen. Mantenim un seguiment des del primer dia que es permetrà veure l’evolució de cadascú en aquest apartat.

Speaking

Millorem la capacitat d’expressió oral a través de jocs i activitats de tot tipus, així com també d’exercicis reals d’examen. Donem a l’alumne les eines i expressions per tal que es pugui expressar amb comoditat i afrontar qualsevol tipus de tema en anglès.

Writing

Per tal de fer una bona expressió escrita cal cohesionar les idees i estructurar-les adientment, és per això que donem les eines necessaries als nostres alumnes per tal que escriguin cartes, històries, crítiques i d’altres redaccions amb les estructures necessaries.

Centre acreditat per Cambridge