Aquest curs 2016 – 2017 hem obert una aula virtual per tal que els nostres estudiants puguin accedir a continguts complementaris que cada professor o professora anirà penjant. És per això que aquests darrers dies hem assignat un usuari i una contrasenya a tots els alumnes que hi tindran accés.

Aquest espai al que es podrà accedir mitjançant el nostre lloc web i clicant sobre Moodle, estarà en ple funcionament a partir de la primera setmana d’octubre i anirà destinat bàsicament a l’alumnat de secundària.

Mitjançant aquesta eina es podran plantejar activitats, wikis, tasques de diversos tipus i fins i tot potenciar debats entre els integrants d’un mateix curs. L’alumnat tindrà la possibilitat d’entregar projectes a través de la plataforma i rebre també els comentaris i notes del professor o professora.

Una altra avantatge que proporciona l’aula virtual d’Open Class és que l’alumne, tot i les dates límit d’entrega, pot treballar aquestes activitats al seu propi ritme i triant en quin moment del dia ho vol fer.